Polityka Prywatności

Proste zasady

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych i informacji na temat Użytkowników niniejszej witryny internetowej.

Administratorem danych osobowych i informacji na temat Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem z witryny internetowej jest HFBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30-438 przy ulicy Borkowskiej 27F/25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430375, NIP: 6793084229, REGON: 122635994.

Zakres gromadzonych danych:

1. Przeglądanie zawartości witryny nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
2. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości witryny przez Użytkowników, takie jak liczba wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
3. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w punkcie 2 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach witryny, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w witrynie oraz ulepszaniem zawartości witryny i jakości świadczonych usług.
4. Poprzez chęć otrzymywania treści przekazywanych za pomocą Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie Administratorowi danych w postaci adresu e-mail.

Ochrona przekazywanych danych i informacji:

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny mają bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Zebrane informacje mogą zostać przekazywanie organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą, które mogą kierować się innymi przepisami odnośnie danych osobowych, niż w kraju, którego jesteś mieszkańcem. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów.

Zasady korzystania z Newslettera:

Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących Newslettery z niniejszej witryny, wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.)

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu zapisanych Użytkowników o nowościach, wydarzeniach, artykułach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością HFBS Sp. z o.o. poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Zapisanie się do Newslettera jest potwierdzane przez Użytkownika poprzez kliknięcie na otrzymany w e-mailu link otrzymany drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mailowy i stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera. HFBS Sp. z o.o. nie będzie udostępniała otrzymanego adresu e-mailowego stronom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link 'wypisz się' znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

Odpowiedzialność:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z niniejszej witryny było w pełni bezpieczne dla Użytkowników, a odnośniki do stron zamieszczanych w niniejszej witrynie były sprawdzne i w żaden sposób nie zagrażały Użytkownikom, niemniej jednak:

Administator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszej witryny, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików.

Administator nie ponowi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez administratora niniejszej witryny. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Prawa własności intelektualnej:

Zawartość witryny jest wyłączną własnością HFBS Sp. z o.o. . Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane lub powielane bez wcześniejszej pisemnej zgody HFBS Sp. z o.o. . Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do witryny, jak i do jakichkolwiek jej elementów są zastrzeżone.

Postanowienia końcowe:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.