Szkoły

Dlaczego musicie inwestować w jakość?

Zmieniająca się rzeczywistość, a w konsekwencji dążenie młodych ludzi do wszechstronnego wykształcenia przy równoczesnym wchodzeniu w niż demograficzny powoduje, że szkoły, a w szczególności wyższe uczelnie muszą walczyć o uczniów i studentów.

Jak nikt wiecie, że uczniowie, ich rodzice, studenci i uczestnicy kursów z coraz to większą rozwagą i świadomością podejmują decyzję, gdzie powinni rozpocząć i kontynuować swoją edukcję. Czynników, które biorą wtedy pod uwagę, jest naprawdę dużo, dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy moduł, który pozwoli na kształtowanie Waszego wizerunku na zewnątrz, a tym samym pokazanie, że Wasza szkoła jest możliwie najlepszym wyborem.

Tworząc naszą ofertę także do szkół każdego typu, kierowaliśmy się świadomością, że każda szkoła musi być konkurencyjna w stosunku do innych, tak jak firmy i musi stwarzać bezpieczne i pewne środowisko jak służba zdrowia.

Jeżeli ktokolwiek jeszcze wierzy, że szkoły zwolnione są z ciągłego zwiększania przewagi konkurencyjnej lub taką zapewni mu tylko i wyłącznie najlepsze grono pedagogiczne to jest w błędzie. Dlaczego? Po pierwsze, musimy zawalczyć o najlepsze grono pedagogiczne, a jeżeli już je mamy to musimy wciąż je doceniać, motywować i umożliwiać ciągły rozwój. W tym bezsprzecznie chcemy wesprzeć Was modułami, które przygotowaliśmy specjalnie dla tych potrzeb.

Szkoła z zasady także ma na celu wychowywanie i wpajanie dobrych zwyczajów, dlatego musi każdym swoim zachowaniem prezentować niezwykłą konsekwencję w działaniu, wprowadzać porządek, harmonię i swoim postępowaniem pokazywać jak działać spójnie i rzeczowo. Do takich potrzeb idealnym będzie z całą pewnością system zarządzania jakością ISO 9001:2009 i jak wierzymy, również nasz autorski system stworzony specjalnie na potrzeby Waszej szkoły.

 

 • NAJPIERW ZBUDUJ SYSTEM, A POTEM ZATRUDNIAJ TALENTY

  Systemy pozwalające na naprawdę skuteczne i efektywne działanie firmy

 • OTOCZENIE PODSUMUJE TWOJĄ FIRMĘ JEDNYM ZDANIEM - WYBIERZ JAKIE ONO BĘDZIE

  Kreowanie wizerunku firmy na zewnątrz - skuteczne strategie (e-)marketingowe

 • NAJWIĘKSZYM BŁĘDEM, KTÓRY POPEŁNIASZ, JEST BRAK PYTANIA O TO, JAKI BŁĄD POPEŁNIASZ

  Weryfikacja słabszych obszarów i wdrożenie skutecznego systemu pracy

 • LUDZIE PORZUCAJĄ LUDZI, A NIE FIRMY

  Systemy skutecznego oceniania i motywowania zespołu

 • NIEWIELU OSIĄGA SUKCES BEZ OTACZAJĄCYCH GO LUDZI

  Systemy sprawiedliwego wynagradzania pracowników

 • TYLKO KONSEKWENTNE DZIAŁANIE PRZYNOSI WYNIKI

  Systemy zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

 • NIEUSTANNIE SIĘ UCZ I DOSKONAL, ŻEBY BYĆ DALEJ NIŻ RESZTA

  Analiza potrzeb i projektowanie planów szkoleniowych

 • GDY CHCESZ OCENIĆ JAK RADZI SOBIE LIDER, PRZYJRZYJ SIĘ LUDZIOM, KTÓRYMI ZARZĄDZA

  Systemy skutecznego pozyskiwania wartościowych pracowników