Służba zdrowia

Jak jeszcze bardziej uwydatnić jakość?

System zarządzania jakością ISO zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 daje organizacjom służby zdrowia niewątpliwie wiele korzyści, między innymi te wynikające ze zwiększenia możliwości dofinasowania poprzez lepszą pozycję i dodatkową ilość punktów nabywanych w drodze konkursów organizowanych przez NFZ. Wiemy, że znaczy to bardzo wiele i rodzi ze sobą ogrom możliwości tak ważnych dla organizacji działających w sektorze służby zdrowia, jednak my chcemy pójść jeszcze dalej i z systemu zarządzania jakością ISO wycisnąć jeszcze więcej, a jakość uwydatnić we wszystkich działaniach Waszej organizacji. 

Bardzo chcemy wesprzeć Was w maksymalnym przybliżeniu Was do zdobycia benefitów wynikających z konkursów NFZ, ale jeszcze bardziej chcemy, żeby każdy w Waszej organizacji doskonale rozumiał jakie znaczenie ma jakość. Chcemy, żebyście ponad wszystko mogli być dumni z najwyższej jakości świadczonych przez Was usług. Pomożemy Wam zrealizować działania niezbędne do dobrego funkcjonowania, ale równocześnie nie spoczniemy dopóki nie pójdzie to o wiele dalej, a Wy w pełnym zakresie nie odczujecie wszystkich korzyści wynikających z posiadania ISO. 

Wiemy, że nie tylko ISO pozwoli Wam wspiąć się na wyższy poziom, dlatego opracowaliśmy szereg modułów, które mają jeszcze bardziej wesprzeć działanie Waszej organizacji i sprawić, że będzie jeszcze dalej.

Moduły łatwo możemy podzielić na te kreujące Wasz wizerunek na zewnątrz poprzez lepszą obsługę wszystkich procesów oraz na te, które mają na celu docenianie Waszych pracowników mających tak duży wpływ na dobre funkcjonowanie Waszej organizacji. 

Pamiętaj i nie daj się zwieść, certyfikat systemu zarządzania jakością ISO wcale nie sprawi, że Wasza organizacja stanie się bardziej wiarygodna, zaufa jej większa ilość pacjentów, zyska prestiż na rynku i zagwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług. To możecie sprawić tylko i wyłącznie Wy poprzez Wasze nastawienie i działanie, w słuszność którego muszą wierzyć wszyscy członkowie Waszej organizacji. Doskonale systemy zarządzania to nasza pasja, którą chcemy Was zarazić i poprzez którą uwydatnić wszystkie, absolutnie wszystkie korzyści z nich płynące. Chcemy pokazać, że każde działanie ma wpływ na Waszą organizację i to wyłącznie Wy zdecydujecie jak postrzegać Was będzie otoczenie. Żaden system i żaden certyfikat nie zdziała tego, co zdziała Wasza realna chęć doskonalenia poparta słusznymi działaniami.

Gdzie jest miejsce dla nas? Zrobimy wszystko, aby rozbudzić w Was tą chęć, a potem zaprojektujemy odpowiednie dla Was systemy i narzędzia.

 • NAJPIERW ZBUDUJ SYSTEM, A POTEM ZATRUDNIAJ TALENTY

  Systemy pozwalające na naprawdę skuteczne i efektywne działanie firmy

 • OTOCZENIE PODSUMUJE TWOJĄ FIRMĘ JEDNYM ZDANIEM - WYBIERZ JAKIE ONO BĘDZIE

  Kreowanie wizerunku firmy na zewnątrz - skuteczne strategie (e-)marketingowe

 • NAJWIĘKSZYM BŁĘDEM, KTÓRY POPEŁNIASZ, JEST BRAK PYTANIA O TO, JAKI BŁĄD POPEŁNIASZ

  Weryfikacja słabszych obszarów i wdrożenie skutecznego systemu pracy

 • LUDZIE PORZUCAJĄ LUDZI, A NIE FIRMY

  Systemy skutecznego oceniania i motywowania zespołu

 • NIEWIELU OSIĄGA SUKCES BEZ OTACZAJĄCYCH GO LUDZI

  Systemy sprawiedliwego wynagradzania pracowników

 • TYLKO KONSEKWENTNE DZIAŁANIE PRZYNOSI WYNIKI

  Systemy zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

 • NIEUSTANNIE SIĘ UCZ I DOSKONAL, ŻEBY BYĆ DALEJ NIŻ RESZTA

  Analiza potrzeb i projektowanie planów szkoleniowych

 • GDY CHCESZ OCENIĆ JAK RADZI SOBIE LIDER, PRZYJRZYJ SIĘ LUDZIOM, KTÓRYMI ZARZĄDZA

  Systemy skutecznego pozyskiwania wartościowych pracowników