HFBS Sp. z o. o.

ul. Borkowska 27F / 25
30 - 438 Kraków

+48 515 131 459
+48 731 731 459

kontakt@hfbs.pl
www.hfbs.pl

NIP: 679 30 84 229
REGON: 122635994
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
nr KRS: 0000430375

Google Maps