JAK DZIAŁAMY

Krok po kroku

Podczas pierwszego etapu współpracy poznajemy Was, Waszą firmę, ambicje i dążenia. Następnie wiedząc już nieco o Was, chcemy zobaczyć również jak działacie w praktyce, tak, aby zlokalizować obszary, które wciąż jeszcze mogą być udoskonalone oraz obszary, które działają nienagannie i z których można uczynić jeszcze większy atut. Doskonale wiemy, że to każdy, absolutnie każdy z Waszej firmie, kształtuje Wasz wizerunek i ma niepodważalny wpływ na to, w którą stronę zmierza Wasza firma. Chcemy, żeby Wasza firma była źródłem satysfakcji nie tylko dla kadry zarządzającej, ale dla każdego pracownika niezależnie od szczebla, bo to Wy wszyscy kształtujecie niepowtarzalny charakter firmy i to od Was będzie zależało, w którą stronę będziecie podążać dalej. My z wielką chęcią damy Wam wszelkie niezbędne narzędzia, ale to Wy zdecydujecie czy ich użyjecie, a pozyskaną wiedzę przekujecie w sukces.

Na tym etapie chcielibyśmy przyjrzeć się z bardzo bliska wszystkim obszarom, które chcielibyście udoskonalić. Z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty przynosi dopracowanie każdego z obszarów osobno, a następnie złożenie każdego z nich w dobrze funkcjonującą całość. Aby system faktycznie był dostosowany do Was w pełni, musimy poznać Was od podstaw.

Po zakończeniu tego etapu będziemy widzieć już jasno, co możemy zrobić dla Was tak, aby przybliżyć Was do zamierzonych celów i sprawić, że faktycznie będziecie wyprzedzać swoją konkurencję nie o krok, a o kilometr. Specjalnie dla Was sporządzimy szczegółową analizę z komentarzem, uwagami i pomysłami na temat kroków, które powinniście podjąć, żeby być jeszcze dalej. To również na tym etapie podejmiecie decyzję, czy nasze propozycje są dla Was odpowiednie, chociaż co do tego nie powinniście mieć żadnych wątpliwości.

Jest to jeden z naszych ulubionych etapów współpracy, ale nie tylko dlatego, że tu zaczyna się historia, którą razem napiszemy, ale też dlatego, że na tym etapie każdy z naszych partnerów zaczyna postrzegać i uświadamiać sobie swój ogromny potencjał, który do tej pory był gdzieś głęboko uśpiony. Jak mawiał Peter Drucker: „Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję“.

Drugi etap rozpoczyna wdrażanie pomysłów w życie. Jest to bardzo przyjemny etap, bo już wtedy możemy zaobserować pierwsze efekty naszej wspólnej pracy. To one pozwalają Wam jeszcze bardziej uwierzyć we własne możliwości. Kontynuujemy wcześniej przyjęte założenia i modyfikujemy je o jeszcze większe możliwości, które ujawniają się w trakcie pracy. Pomimo, że to my inicjujemy wszelkie działania i jesteśmy z Wami cały czas, to chcemy, żebyście uczestniczyli w tym procesie tak, aby w pełni dostosować wszelkie zmiany do Waszych faktycznych potrzeb. Uwierzcie nam, wdrożenie systemu, który będzie dobrze wyglądał na papierze naprawdę nie jest naszym celem. Nie wdrożymy także niczego, do czego nie bylibyście w pełni przekonani, a jeżeli uznamy, że to właśnie taki proces przyniesie Wam największe korzyści, to zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyście uwierzyli w niego tak samo mocno jak my.

Trzeci etap, to czas, kiedy zmiany są już na dobre wdrożone, ale w dalszym ciągu muszą być monitorowane i korygowane. Zwiększa się także świadomość każdego z Was na temat roli, którą odgrywacie dla firmy. Całość zostaje w pełni usystematyzowana, co nie oznacza, że to koniec doskonalenia. Chcąc być zawsze dalej niż inni, musicie w dalszym ciągu się doskonalić, teraz jesteście jednak bogatsi o narzędzia, które Wam na to pozwolą. Jeżeli na tym etapie, podczas monitorowania i zakorzeniania go w codziennej praktyce, zobaczymy, że coś jeszcze powinno być udoskonalone, wdrażamy to od razu. Do ciągłego monitorowania i korygowania pozostawiamy do Waszej dyspozycji specjalnie dla Was zaprojektowane narzędzia w postraci wskaźników i analiz. Nie martwcie się jednak, nie oznacza to w praktyce stosu dokumentów do wypełnienia i analizowania. Tak, jak wcześniej wspominaliśmy, system zaprojektowany jest tak, aby działać na Waszą korzyść, a nie zabierać Wam cenny czas, który możecie pożytkować na zwiększanie konkurencyjności, czy działanie na polu, które cieszy Was najbardziej. System przez nas zaprojektowany pokaże jak działać lepiej, szybciej, sprawniej i z większą korzyścią dla firmy. Pamiętajcie, to narzędzie w Waszych rękach, a nie kolejny obowiązek.

Doskonałe systemy zarządzania to więcej niż nasza pasja, dlatego możecie na nas liczyć tak długo, jak długo chcecie się doskonalić i rozwijać.